heavy responsibility

  1. ağır sorumluluk
ağır sorumluluk yüklenmek Verb