heavy traffic

  1. yoğun trafik
  2. sıkışık trafik
ağır trafik araçlarına kapanmak Verb
ağır araç trafiğine kapanmak Verb