heel of achilles

  1. Noun Aşil topuğu (bir kimsenin zayıf noktası