heritable

  1. Adjective, Biology kalıtılabilir (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  2. miras yoluyla intikali mümkün
  3. Adjective kalıtsal, kalıtımsal, irsî, mevrus, miras yolu ile intikal ede(bile)n.
  4. Adjective mirasa konabilir, tevarüs edebilir.
ayni teminatlı borç senedi
(İskoçya) borçlunun kendi arazisi üzerindeki haklarının devir ve temlikini teminat gösterdiği senet
tevarüs edilebilir tereke
mirasla gelen borç yükümlülüğü
mirasla geçen borç yükümlülüğü
(İskoçya) tevarüs edilebilir tereke
(İskoçya) miras yoluyla aktarılan haklar Noun
(İskoçya) borçlunun bir kredi için toprak üzerindeki haklarının devir ve temlikini teminat olarak gösterdiği senet
ayni teminat