1. Sıfat, Biyoloji kalıtılabilir (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
  2. miras yoluyla intikali mümkün
  3. Sıfat kalıtsal, kalıtımsal, irsî, mevrus, miras yolu ile intikal ede(bile)n.
  4. Sıfat mirasa konabilir, tevarüs edebilir.
ayni teminatlı borç senedi
(İskoçya) borçlunun kendi arazisi üzerindeki haklarının devir ve temlikini teminat gösterdiği senet
tevarüs edilebilir tereke
mirasla gelen borç yükümlülüğü
mirasla geçen borç yükümlülüğü
(İskoçya) tevarüs edilebilir tereke
(İskoçya) miras yoluyla aktarılan haklar İsim
(İskoçya) borçlunun bir kredi için toprak üzerindeki haklarının devir ve temlikini teminat olarak gösterdiği senet
ayni teminat