hero

  1. Noun kahraman, yiğit, bahadır.
  2. Noun (üstün nitelikleri ve asil davranışları ile herkesin takdir ve hayranlığını kazanan) örnek kişi.
  3. Noun roman/piyes kahramanı, baş karakter.
  4. Noun, Mythology (a) yarı tanrı, (b) bir tanrı(ça)nın bir faniden olan çocuğu.
  5. Noun (bkz: hero sandwich ).
  6. Noun (İtalyan usulü) küçük somun, francala.
efsane kahramanı, efsanevî kahraman. Noun
halk kahramanı
halk kahramanı
kahraman pozu takınmak Verb
kendi kendini kahraman ilan eden kişi
savaş kahramanı
somun dürümü, öksüz doyuran: küçük bir francalayı uzunlamasına yarıp arasına soğuk et, peynir, soğan
vb. koyarak yapılan sandviç.
poor boy, submarine ile ayni anlama gelir.
Noun
büyük adamlara ilâh gibi tapınma. Noun
birine aşırı hayranlık/perestiş. Noun
kahraman gibi karşılanmak Verb