high order

  1. yüksek değer
yüksek mertebede olmak Verb
öncelik sırasında yüksek mertebeye koymak Verb