high salaried

  1. yüksek maaşlı
yüksek maaşlı memurlar Noun