high speed

  1. yüksek devir
  2. yüksek süratli
  3. yollu
  4. yüksek devirli
harfleri süratle dizmek Verb
dönemeçleri yüksek süratte almak Verb
çok hızlı gitmek Verb
yüksek devirli makine
hızlı yazan yazıcı
çok hızlı/süratli (çalışan/çalışabilen). Adjective