hit off

  1. Verb doğaçlama yapmak
  2. Verb irticalen çalmak
bir türlü birbirlerine ısınmamış olmak Verb
iyi geçinmek, uyuşmak, anlaşmak.
Bob hit it off with his new new neighbor right away.
biriyle kaynaşmak Verb
çok iyi tasvir/tavsif etmek, hicvetmek, taklidini yapmak, süratle/ustalıkla yapmak.