hit the jackpot

  1. ânide/beklenmedik başarıya/servete vb. kavuşmak, büyük ikramiyeyi kazanmak,
    mec. turnayı gözünden vurmak.
  2. (a) turnayı gözünden vurmak, aşığı çik durmak, (b) başına devlet kuşu konmak, talihi yaver olmak, (c)
    büyük ikramiye kazanmak, (d) çok büyük başarı kazanmak.