honesty

 1. Noun hulus (outdated)
 2. adamlık
 3. Noun dürüstlük, doğruluk.
  honesty is the best policy: Doğruluktan şaşmamalı (= Dürüstlük en iyi yoldur).
 4. Noun açık kalplilik, doğru sözlülük.
  I insist on complete honesty with the people in my life.
 5. Noun içtenlik, samimiyet, hilesizlik.
  in all honesty: samimî olarak, içtenlikle.
 6. Noun namus(luluk), iffet, fazilet.
 7. Noun, Botany gözlük otu
  (Lunaria annua): mor çiçekli, tohum zarfı yarı saydam bir bitki.
namusluluk işe yarar
Açıkçası, ... Adverb
birinin namusundan şüphelenmek Verb