horn- book

  1. alfabe kitabı
temel hukuk kavramları Noun
alfabe yaprağı/sayfası: eskiden çocuklara okuma öğretmek için kullanılan ince ve şeffaf boynuzla kaplı
çerçeveli levha, çocuk alfabesi.
Noun
ilkel öğrenim kitabı: basit ve ilkel bilgiler öğreten kitap. Noun