horse gentian

  1. Noun hanımeli familyasından kalımlı birkaç çeşit bitki
    (Triosteum).