horse gentian

  1. İsim hanımeli familyasından kalımlı birkaç çeşit bitki
    (Triosteum).