hot pursuit at the high seas

  1. Noun, International Law açık denizlerde kesintisiz takip