hour angle

  1. Noun saat açısı: gözlemcinin meridyen düzlemi ile bir gök cisminin saat çemberi arasında batıya doğru ölçülen
    açı (gök cisminin kaç saat önce gözlemcinin meridyen düzleminden geçtiğini belirtir.
yerel saat açısı