housing and urban development

  1. imar ve şehircilik geliştirme
Imar, İskân ve Şehircilik Bakanlığı. Noun
İskân ve Şehircilik Bakanı