housing project

  1. Noun, Public Administration toplu konut projesi
  2. ucuz evler projesi: dar gelirliler için hükümetçe desteklenen ucuz ve sıhhî evler yapma girişimi.
  3. project ile ayni anlama gelir. konutlandırma/iskân plânı/projesi.