housing project

  1. ucuz evler projesi: dar gelirliler için hükümetçe desteklenen ucuz ve sıhhî evler yapma girişimi.
  2. project ile ayni anlama gelir. konutlandırma/iskân plânı/projesi.