hull

  1. Noun, Agriculture kavuz
  2. Noun, Maritime Traffic gövde
  3. (gemi) tekne
  4. (uçak) gövde
  5. fındık vb'nin dış kabuğu
  6. zarf
  7. çanak
  8. Verb (sebzenin , tahılın vb) kabuğunu soymak
  9. Verb zarını çıkarmak
  10. kabuk
kavuzsuz Adjective, Agriculture
taşırma teknesi, önemli miktarda su taşıran tekne. planing hull.
dış tekne
kayan tekne. Noun
mukavim tekne Noun, Maritime Traffic
tekne ve makine sigortası Noun
gemi kasko sigortası Noun
kasko sigortacısı
tekne üstünlük hükmü (bu hüküm ile denizde mal taşıma konumunun üstünlük taşıdığı belirtilir
makineleri ve diğer araçları içeren sigorta poliçesi
kasko poliçesi
yük dışında gemiyi , makineleri ve diğer araçları içeren sigorta poliçesi
yük dışında gemiyi
tekne poliçesinde
özelikle geminin yattığı zamanlarda ödenen prim iadeleri Noun
tekne donanım sigortası Noun
uçak gövde sigortası Noun
uçak tekne sigortası (tekne sigortası emtea , yolcu ve mali sorumluluk sigortalarından ayrıdır
tekne ve yük sigortası Noun
(gemi) tekne donanım sigortası Noun
müşterek tekne komitesi (nakliyat tekne sigortalarının sorunlarını tartışan ve piyasaya fiyatlandırma
veya şartlar hakkında tavsiyelerde bulunan Lloyd
gemi sahiplerinin geminin rıhtımda yattığı süre için iade primi uygulamasını onaylayan büro
müşterek tekne ekspertizi (sigortacı adına bir eksper sigortalı adına da bir diğer eksper tarafından
gemi üzerinde müştereken sürdürülen ekspertiz
müşterek tekne şartları (müşterek tekne komitesi tarafından düzenlenen ve sigortacılara piyasada yeknesaklık
sağlamak üzere uygulamaları için önerilen
tekne sigortası Noun