1. İsim, Tarım kavuz
  2. İsim, Denizcilik gövde
  3. (gemi) tekne
  4. (uçak) gövde
  5. fındık vb'nin dış kabuğu
  6. zarf
  7. çanak
  8. Fiil (sebzenin , tahılın vb) kabuğunu soymak
  9. Fiil zarını çıkarmak
  10. kabuk
kavuzsuz Sıfat, Tarım
taşırma teknesi, önemli miktarda su taşıran tekne. planing hull.
dış tekne
kayan tekne. İsim
mukavim tekne İsim, Denizcilik
tekne ve makine sigortası İsim
gemi kasko sigortası İsim
kasko sigortacısı
tekne üstünlük hükmü (bu hüküm ile denizde mal taşıma konumunun üstünlük taşıdığı belirtilir
makineleri ve diğer araçları içeren sigorta poliçesi
kasko poliçesi
yük dışında gemiyi , makineleri ve diğer araçları içeren sigorta poliçesi
yük dışında gemiyi
tekne poliçesinde
özelikle geminin yattığı zamanlarda ödenen prim iadeleri İsim
tekne donanım sigortası İsim
uçak gövde sigortası İsim
uçak tekne sigortası (tekne sigortası emtea , yolcu ve mali sorumluluk sigortalarından ayrıdır
tekne ve yük sigortası İsim
(gemi) tekne donanım sigortası İsim
müşterek tekne komitesi (nakliyat tekne sigortalarının sorunlarını tartışan ve piyasaya fiyatlandırma
veya şartlar hakkında tavsiyelerde bulunan Lloyd
gemi sahiplerinin geminin rıhtımda yattığı süre için iade primi uygulamasını onaylayan büro
müşterek tekne ekspertizi (sigortacı adına bir eksper sigortalı adına da bir diğer eksper tarafından
gemi üzerinde müştereken sürdürülen ekspertiz
müşterek tekne şartları (müşterek tekne komitesi tarafından düzenlenen ve sigortacılara piyasada yeknesaklık
sağlamak üzere uygulamaları için önerilen
tekne sigortası İsim