hustle someone into a decision

  1. Verb birini alelacele bir karar almaya zorlamak