ice over

  1. Verb buz tutmak
buzlanmak, buzla örtülmek/kaplanmak, yüzeyi buz tutmak.
The windshield has iced up.
üstü buz tutmuş