ice-skate

  1. Intransitive Verb (buzda) kaymak, buz kayağı yapmak.
    Ice-skating is my favorite winter sport.
buz kayağı, buzda kaymak için altına metal namlu geçirilmiş ayakkabı. Noun
buz kayağının madenî namlusu. Noun