if necessary

  1. gerekirse, icabında, icabederse, lüzumu halinde, zaruret halinde, hîni hacette.
gerektiği takdirde
gerekli görülen hallerde Adverb
gerekli görülen durumlarda Adverb
zorunlu hallerde Adverb
zorunlu olması halinde Adverb