impact

 1. vuruş, vurma, çarp(ış)ma, müsademe.
  The car body collapses on impact.
 2. vuruş kuvveti, darbe.
  The impact of a bullet.
  impact crater: göktaşı çukuru, göktaşının çarpmasından oluşan çukur.
 3. (ışık) düşme, vurma.
  The impact of the light on the eye.
 4. etki, tesir.
  The impact of science on culture. The impact of Hegel on modern philosophy.
 5. sıkıştırmak, pekiştirmek.
 6. doldurmak, kalabalıklaştırmak, üşüşmek, toplanmak.
 7. çarp(ış)mak, vur(uş)mak, müsademe etmek.
vuruş açısı
maliyet etkisi
çevre etkisi
önden çarpma Noun, Transport
küresel etki Noun
enflasyonun etkisi
enflasyonnun etkisi
inişte uçağın yere vuruş darbesi Noun
olumsuz etki Noun
kötü etki Noun
şahsın bıraktığı güçlü izlenim
darbe noktası Noun
çıkış noktası darbe noktası Noun
politik etki
kamuoyu üzerindeki etki
güçlü psikolojik etki
satış etkisi
satış etkisi (satış çalışmalarına ve performansına karşı gösterilen tepkinin ölçümü
yandan çarpma Noun, Transport
verginin belirli bir malın piyasası üzerinde yapacağı etki
(Br) bir verginin belirli bir malın piyasası üzerinde yapabileceği etki
görsel etki
vuruş sahası Noun
etki alanı Noun
darbeli kırıcı Noun
vuruş hasarı
yeni ihraç edilen hisse senetleri şartlarının halka açıklandığı gün
belirli bir reklam veya satış artırıcı tutundurma faaliyetinin bir malın talebi üzerinde etkisi
bir verginin ilk ödendiği ve yansıtılmadan önceki ekonomik aşama
(Br) bir verginin belirli bir malın piyasası üzerindeki etkisi Noun
yasal vurgu
enflasyon etkisi
birşeyi etkilemek Verb
birşey üzerinde etkili olmak Verb
vuruşlu yazıcı Information Technology
markalı bir malın tanıtımı amacıyla kısa bir süre içinde yayınlanmak üzere iki televizyon ya da radyo reklamı programlanması
etki planlaması
reklamın etkisinin incelenmesi
reklamın etki testi
birşey üzerinde etkili olmak Verb
birşeyi etkilemek Verb
birşeyin etkisini ölçüp biçmek Verb
birşeyin etkisini değerlendirmek Verb
çevresel etki değerlendirmesi
çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) Noun, Environment-Ecology
çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) Noun, Environment-Ecology
çevresel etki değerlendirmesi uygulamaları Noun
ÇED raporu Noun, Environment-Ecology
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Noun, Organizations
Sınır Aşan Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi
Sınıraşan Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi