implement

 1. alet, araç, vasıta.
  Ploughs, axes, shovels, can openers and brooms are all implements. Farm implements.
 2. eşya, cihaz (ev eşyası, mobilya, elbise vb.).
 3. takım, gereç, avadanlık.
 4. Verb uygulamak, hayata geçirmek, tamamlamak, ikmal etmek, yapıp bitirmek.
  Do not undertake a project unless
  you can implement it. The plans not yet implemented due to lack of funds.
 5. icra/infaz etmek, yürürlüğe koymak, yürütmek.
  to implement one's ideas.
 6. yerine getirmek, ifa etmek.
  to implement an order.
 7. donatmak, teçhiz etmek, gerekli araç ve gereçleri sağlamak.
mülkiyet hakkı davası Noun
çiftlik aleti
bahçıvan aletleri Noun
gerçekleştirmek Verb, Information Technology
...'i hayata geçirmek Verb
mukaveleyi yürürlüğe koymak Verb
bir sözleşmeyi
bir kararı uygulamaya koymak Verb
bir kararı hayata geçirmek Verb
bir kararı uygulamak Verb
bir teminatı yerine getirmek Verb
bir kanunu uygulamak Verb
bir planı gerçekleştirmek Verb
bir planı hayata geçirmek Verb
bir planı uygulamak Verb
bir politikayı uygulamak Verb
bir politikayı hayata geçirmek Verb
bir sözleşmeyi uygulamak Verb
bir yükümlülüğü yerine getirmek Verb
uygulama emri
derece derece gerçekleştirmek Verb
bir anlaşmanın hükümlerini uygulamaya koymak Verb
bir anlaşmanın şartlarını uygulamak Verb