1. alet, araç, vasıta.
  Ploughs, axes, shovels, can openers and brooms are all implements. Farm implements.
 2. eşya, cihaz (ev eşyası, mobilya, elbise vb.).
 3. takım, gereç, avadanlık.
 4. Fiil uygulamak, hayata geçirmek, tamamlamak, ikmal etmek, yapıp bitirmek.
  Do not undertake a project unless
  you can implement it. The plans not yet implemented due to lack of funds.
 5. icra/infaz etmek, yürürlüğe koymak, yürütmek.
  to implement one's ideas.
 6. yerine getirmek, ifa etmek.
  to implement an order.
 7. donatmak, teçhiz etmek, gerekli araç ve gereçleri sağlamak.
mülkiyet hakkı davası İsim
çiftlik aleti
bahçıvan aletleri İsim
gerçekleştirmek Fiil, Bilgi Teknolojileri
...'i hayata geçirmek Fiil
mukaveleyi yürürlüğe koymak Fiil
bir sözleşmeyi
bir kararı uygulamaya koymak Fiil
bir kararı hayata geçirmek Fiil
bir kararı uygulamak Fiil
bir teminatı yerine getirmek Fiil
bir kanunu uygulamak Fiil
bir planı gerçekleştirmek Fiil
bir planı hayata geçirmek Fiil
bir planı uygulamak Fiil
bir politikayı uygulamak Fiil
bir politikayı hayata geçirmek Fiil
bir sözleşmeyi uygulamak Fiil
bir yükümlülüğü yerine getirmek Fiil
uygulama emri
derece derece gerçekleştirmek Fiil
bir anlaşmanın hükümlerini uygulamaya koymak Fiil
bir anlaşmanın şartlarını uygulamak Fiil