importunate

  1. Adjective ısrarla isteyen, musır, zorla/ısrarla isteyerek taciz eden, bezdirici, cansıkıcı.
    an importunate beggar.
    an importunate creditor.