in a large measure

  1. büyük çapta
geniş ölçüde.