in a manner of speaking

  1. bir anlamda, bir bakıma, tabir caizse, söz gelişi, aşağı yukarı, takriben, denilebilir ki.
Öyle sayılır.