in one's book

 1. (bir kimsenin) fikrince/kanaatince, … ce.
  In my book, he is not to be trusted: Bence (fikrimce,
  kanaatimce) ona itimat edilemez.
  to be in one's bad book: gözden düşmek, (birisinin) hoşuna gitmemek, itibarını kaybetmek.
  He is in the boss's bad book: Patronun gözünden düştü.
  to be in one's good book: gözde/itibarda olmak, birisinin gözüne girmek/gözdesi olmak.