in the distant future

  1. uzak bir gelecekte
Çok da uzak olmayan bir gelecekte Adverb
Çok da uzak olmayan bir geçmişte Adverb