in the ordinary course of business

  1. Adverb, Law faaliyetlerin olağan seyri kapsamında
işinin normal gidişi gereği davranmak Verb