in trust

  1. emaneten, emanette, emanet olarak, gözetiminde, himayesinde.
    The money will be kept in trust for her
    children: Para, çocukları adına emanette tutulacak.
emanetteki ... Adjective, Accounting
emniyet etmek Verb
emaneten tevdi etmek Verb
emaneten teslim etmek Verb
bir şeyi emaneten teslim etmek Verb
bir mal veya hakkın devir ve ferağ edilememek üzere tahsisi
konsinye mallar Noun
yediemin olarak idare etmek Verb
tevdi/havale etmek.
I will entrust = intrust this task to you. Transitive Verb
entrust Transitive Verb
emaneten teslim almak Verb
bir şeyin doğruluğuna güvenmek Verb
ortaklığın malını emaneten muhafaza etmek Verb
bir ortaklığın malını emaneten muhafaza etmek Verb
birine bir şeyi emaneten tevdi etmek Verb
güvenilirlik gerektiren bir görevde bulunmak Verb
ABD paraları özerindeki simgesöz.
Florida'nın simgesözü.
birine güveni tam olmak Verb
birine inanmak Verb
birine inancı tam olmak Verb
birine güvenmek Verb
birine güvenmek Verb
güvenmek Verb
güvenmek, itimat/emniyet etmek.
trust someone to do something: birinin bir şey yapacağına güvenmek.