income carried forward

  1. devredilen kâr
  2. ertesi yıla aktarılan
  3. dağıtılmamış işletme kârı