incorrect

  1. Adjective yanlış, hatalı.
    an incorrect answer. an incorrect idea.
  2. Adjective yakışıksız, biçimsiz, kusurlu, yersiz.
    an incorrect behavior.
  3. Adjective düzeltilmemiş, tashihsiz.
    an incorrect copy.
asılsızlığı anlaşılmak Verb
hatalı fiil
hareket
yanlış tahmin
yanlış ifade
(US) hatalı ciro
asılsız haberler Noun
hatalı metin
yanlış metin