1. Sıfat yanlış, hatalı.
    an incorrect answer. an incorrect idea.
  2. Sıfat yakışıksız, biçimsiz, kusurlu, yersiz.
    an incorrect behavior.
  3. Sıfat düzeltilmemiş, tashihsiz.
    an incorrect copy.
asılsızlığı anlaşılmak Fiil
hatalı fiil
hareket
yanlış tahmin
yanlış ifade
(US) hatalı ciro
asılsız haberler İsim
hatalı metin
yanlış metin