indeterminacy principle

  1. (bkz: uncertainty principle )
  2. belirsizlik ilkesi: Doğabilimsel ölçümlerde giderilmesi olanaksız bir temel belirsizlik bulunduğunu bildiren ilke.