industry competition

  1. sınai rekabet
  2. sanayi yarışması
  3. sanayii yarışması