inferior officer

  1. küçük memur
  2. aşağı rütbeli subay