influence the current of thought

  1. Verb halihazırdaki düşünceyi etkilemek