infringement

  1. Noun bozma, ihlâl, tecavüz, saldırı, suç.
    infringement of a treaty: muahedenin ihlâli.
    infringement
    of the constitution: anayasanını ihlâlı.
    infringement of the law/of a copyright/of a patent.
  2. Noun ihlâl/haleldar etmek, sakatlama, tecavüz etme.
süregelen tek ihlal Noun, Competition Law
ihlâl davası Noun
iddia olunan ihlal
ihlâl nedeniyle dava açmak Verb
bir ihlâl davası açmak Verb
ihlâl olayı
ihlâl durumu, ihlâl hali, ihlâl olayı
telif hakkı ihlali
patentin ihlali
aleni ihlal
esasa ilişkin hükümlerin ihlali Noun, Competition Law
patent ihlali davası açmak Verb
ihlâlin kayda geçirilmesi
marka ihlali, marka hakkının ihlali, marka hakkına tecavüz Noun, Law
trafik ihlali
patent ihlali davası Noun
patent hakkına tecavüz davası Noun
bir sözleşmenin ihlali Noun
bir telif hakkının ihlali
bir kanunun ihlali
bir ticari markanın ihlali
bir antlaşmanın ihlali
patent hakkının ihlali
birinin haklarına tecavüz
maddelerin ihlali
anayasaya aykırı davranma
kanuna karşı gelme
ihlal takibatı
ihlal davası Noun
patent ihlali davası Noun
yükümlülük (borç) ihlâli iddiası
birine karşı patent ihlali davası açmak Verb
ihlâle son vermek Verb
patent ihlali davası Noun
patentin ihlali takibatı
patent ihlali takibatı
patent ihlali davası Noun, Law
ihlâl halinin tekrar edilmesi durumunda
bir patentin ihlali için dava açmak Verb
patent ihlali davası açmak Verb
birine karşı patent ihlali davası açmak Verb