infringement

  1. İsim bozma, ihlâl, tecavüz, saldırı, suç.
    infringement of a treaty: muahedenin ihlâli.
    infringement
    of the constitution: anayasanını ihlâlı.
    infringement of the law/of a copyright/of a patent.
  2. İsim ihlâl/haleldar etmek, sakatlama, tecavüz etme.
süregelen tek ihlal İsim, Rekabet Hukuku
ihlâl davası İsim
iddia olunan ihlal
ihlâl nedeniyle dava açmak Fiil
bir ihlâl davası açmak Fiil
ihlâl olayı
ihlâl durumu, ihlâl hali, ihlâl olayı
telif hakkı ihlali
patentin ihlali
aleni ihlal
esasa ilişkin hükümlerin ihlali İsim, Rekabet Hukuku
patent ihlali davası açmak Fiil
ihlâlin kayda geçirilmesi
marka ihlali, marka hakkının ihlali, marka hakkına tecavüz İsim, Hukuk
trafik ihlali
patent ihlali davası İsim
patent hakkına tecavüz davası İsim
bir sözleşmenin ihlali İsim
bir telif hakkının ihlali
bir kanunun ihlali
bir ticari markanın ihlali
bir antlaşmanın ihlali
patent hakkının ihlali
birinin haklarına tecavüz
maddelerin ihlali
anayasaya aykırı davranma
kanuna karşı gelme
ihlal takibatı
ihlal davası İsim
patent ihlali davası İsim
yükümlülük (borç) ihlâli iddiası
birine karşı patent ihlali davası açmak Fiil
ihlâle son vermek Fiil
patent ihlali davası İsim
patentin ihlali takibatı
patent ihlali takibatı
patent ihlali davası İsim, Hukuk
ihlâl halinin tekrar edilmesi durumunda
bir patentin ihlali için dava açmak Fiil
patent ihlali davası açmak Fiil
birine karşı patent ihlali davası açmak Fiil