inner meaning

  1. derin anlamı
  2. gizli anlamı
  3. iç anlamı