insane

  1. Adjective deli, çılgın, çıldırmış, aklını kaçırmış, sapık, mecnun.
  2. Adjective delice, akılsızca.
    insane actions.
  3. Adjective delilere/akıl hastalarına mahsus.
    insane asylum: tımarhane.
  4. Adjective saçma, mantıksız, manasız.
    an insane attempt.
deli raporu olmak Verb
delirmek Verb
çıldırmak Verb
tecennün etmek Verb
tecennün
raporlu akıl hastası Noun
(Br) raporlu deli
birini akıl hastası ilan etmek Verb
iflah olmaz akıl hastası Noun
suçlu ama akıl hastası kararı
(US) tımarhane
(US) akıl hastanesi
akıl hastanesi Noun, Psychiatry
fikri sabit
obsesyon
idefiks
delice fikir
akıl hastası Noun
temyiz kudreti olmayan şahıs
bir akıl hastasını hastaneye kapatmak Verb
bir akıl hastasını zarar vermeyecek duruma getirmek Verb