1. Sıfat deli, çılgın, çıldırmış, aklını kaçırmış, sapık, mecnun.
  2. Sıfat delice, akılsızca.
    insane actions.
  3. Sıfat delilere/akıl hastalarına mahsus.
    insane asylum: tımarhane.
  4. Sıfat saçma, mantıksız, manasız.
    an insane attempt.
deli raporu olmak Fiil
delirmek Fiil
çıldırmak Fiil
tecennün etmek Fiil
tecennün
raporlu akıl hastası İsim
(Br) raporlu deli
birini akıl hastası ilan etmek Fiil
iflah olmaz akıl hastası İsim
suçlu ama akıl hastası kararı
(US) tımarhane
(US) akıl hastanesi
akıl hastanesi İsim, Psikiyatri
fikri sabit
obsesyon
idefiks
delice fikir
akıl hastası İsim
temyiz kudreti olmayan şahıs
bir akıl hastasını hastaneye kapatmak Fiil
bir akıl hastasını zarar vermeyecek duruma getirmek Fiil