insure against illness

  1. Verb hastalığa karşı sigorta etmek
  2. Verb hastalık sigortası yaptırmak