interstate

  1. Adjective devletlerarası, (özellikle ABD'de) eyaletlerarası.
    interstate commerce. an interstate highway.
devletlerarası sömürge Noun, Politics-Intl. Relations
(US) eyaletlerarası ticaret
demiryolları ile başka eyaletler arası taşıyıcıları düzenleyen 1887 tarihli Amerikan kanunu
Eyaletlerarası Ticaret Komisyonu: eyaletlerarası ticareti düzenlemek için 1884'te kurulmuş, Başkanın
seçtiği 11 üyeden oluşan komisyon.
Noun
(US) eyaletlerarası kurul
eyaletlerarası kurul
eyaletlerarası hukuk
eyaletlerarası ilişkiler Noun
eyaletlerarası sevkıyat
eyaletlerarası ticaret
eyaletler arası ticaret
eyaletlerarası ticaret engelleri Noun
(US) eyalet içi mal trafiği