1. Sıfat devletlerarası, (özellikle ABD'de) eyaletlerarası.
    interstate commerce. an interstate highway.
Eyaletlerarası Ticaret Komisyonu: eyaletlerarası ticareti düzenlemek için 1884'te kurulmuş, Başkanın
seçtiği 11 üyeden oluşan komisyon.
İsim
devletlerarası sömürge İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
(US) eyaletlerarası ticaret
demiryolları ile başka eyaletler arası taşıyıcıları düzenleyen 1887 tarihli Amerikan kanunu
(US) eyaletlerarası kurul
eyaletlerarası kurul
eyaletlerarası hukuk
eyaletlerarası ilişkiler İsim
eyaletlerarası sevkıyat
eyaletlerarası ticaret
eyaletler arası ticaret
eyaletlerarası ticaret engelleri İsim
(US) eyalet içi mal trafiği